TUYỂN SINH

KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 06 NĂM 2017 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 05 NĂM 2017 Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học Cử nhân Kế toán - Tài chính, BIFA khoá 04 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 03 NĂM 2017 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 02 NĂM 2017 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 12 NĂM 2016 TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (BIFA) - NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 11 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 10 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 09 NĂM 2016 Xem tiếp ...

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CMA – THE KEY TO YOUR ACCOUNTING & FINANCE CAREER" Quyết định V/v Bổ nhiệm cố vấn học tập kiêm nhiệm cho sinh viên hệ đại học chính quy theo hình thức tín chỉ năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo v/v tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo hội thảo khoa học giảng viên trẻ - ICYREB 2016 "Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP" Thông báo điểm xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kế toán - Tài chính BIFA, Khóa 3, năm 2016 NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH BIFA OPEN DAY THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÔNG TIN Về buổi thuyết trình của GS. Finn Kydland Thông báo V/v: Đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 2017 Thông báo V/v: Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Xem tiếp ...

QUẢNG CÁO