XEM CHI TIẾT

KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 06 NĂM 2017

Ngày đăng: 12/06/2017 7:5:37

 

KHAI GING CÁC LP K TOÁN NGN HN

THÁNG 06 NĂM 2017

  I. K TOÁN TNG HP

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

6A

27/06/2017

Tối 3,5,7

(18h-20h30

Giảng đường

Đại học

Kinh tế

Quốc dân

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm giáo trình, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 100.000đ

(photo 01 bản thẻ khi đăng ký)

2

7A

03/07/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30

II. K TOÁN THU

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

95

27/06/2017

Tối 3,5,7

(18h-20h30)

Giảng đường

ĐHKTQD

 

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

 

 

96

03/07/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30)

 III. THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

7A

03/07/2017

Tối: 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường

ĐHKTQD

1.500.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 150.000

IV. K TOÁN TRƯỞNG DOANH NHIỆP – HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

69

07/05/2017

Chiều T7 và CN

Sáng: 8h – 11h

Chiều:14h – 17h

 

Giảng đường

Đại học

Kinh tế

Quốc dân

 

3.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm lệ phí thi

và cấp chứng chỉ

 

2

70

03/07/2017

Tối: 2,4,6

(18h-20h30)

V. K TOÁN MÁY

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

7A

03/07/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường     Đại học

Kinh tế

 Quốc dân

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 100.000đ

(photo 01 bản thẻ khi đăng ký)

 

Đăng ký học  : Phòng 1, Giảng đường H7 hoặc Phòng 102, Giảng đường G, ĐH KTQD

Điện thoại      : 04.36.280.888 – 04.38.691.887 – 04.36.283.941

Website          : http://saa.edu.vn

Email             : daotaoketoan.neu@gmail.com

Fanpage         : https://www.facebook.com/daotaonganhanketoanktqd

 

QUẢNG CÁO