XEM CHI TIẾT

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TOÀN VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Ngày đăng: 17/05/2016 14:29:20

LÃNH ĐẠO VIỆN

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh    

Viện Trưởng

TS. Đinh Thế Hùng

Phó Viện trưởng  

 

 

VĂN PHÒNG

 

 

 

1. ThS Nguyễn Trần Hùng

Cố Vấn

2. CN Nguyễn Thị Minh

Văn Thư

 

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

 

 

3. PGS.TS. Lê Kim Ngọc

Phó trưởng Bộ môn phụ trách

4. GS.TS. Đặng Thị Loan

 

5. PGS.TS. Trần Quý Liên

 

6. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

 

7. PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên

 

8. TS. Phạm Thị Thủy

 

9. TS. Trần Trung Tuấn

 

10. ThS. Mai Vân Anh

 

11. ThS. Nguyễn Phi Long

 

12. ThS. Lê Thị Nhu

 

13. CN. Trần Đức Vinh

 

 

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

14. PGS.TS. Trần Văn Thuận

Phó trưởng Bộ môn phụ trách

15. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

 

16. GS.TS. Nguyễn Văn Công

 

17. TS. Trần Thị Nam Thanh

 

18. TS. Đặng Thị Thúy Hằng

 

18. TS. Phạm Xuân Kiên

 

19. TS. Hà Phương Dung

 

20. TS.Nguyễn Thị Mai Anh

 

21. TS. Nguyễn Thanh Hiếu

 

22. TS. Nguyễn Thị Minh Phương 

 

23. TS. Nguyễn Đức Dũng

 

24. ThS. Nguyễn Thị Mai Chi

 

25. ThS. Đoàn Trúc Quỳnh

 

26. ThS. Hàn Thị Lan Thư

 

27. ThS. Phí Văn Trọng

 

 

BỘ MÔN KIỂM TOÁN

 

28. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa  

Trưởng Bộ môn

29. PGS.TS. Phan Trung Kiên

Phó trưởng Bộ môn

30. PGS. TS. Trần Mạnh Dũng

 

31. TS. Tô Văn Nhật

 

32. TS. Nguyễn Thị Mỹ

 

33. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

 

34. TS. Bùi Minh Hải

 

35. TS. Đinh Thế Hùng

 

36. TS. Đoàn Thanh Nga

 

37. ThS. Tạ Thu Trang

 

38. ThS. Nguyễn Thị Lan  Anh

 

39. ThS. Lê Quang Dũng

 

40. ThS. Nguyễn Thanh Thị Diệp

 

41. ThS. Hà Hồng Hạnh

 

42. ThS. Phan Thị Thanh Loan

 

 

 

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

 

 

43. TS. Phạm Thành Long

Trưởng Bộ môn

44. ThS. Đàm Thị Kim Oanh

Phó trưởng Bộ môn

45. PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

 

46. PGS.TS. Phạm Đức Cường

 

47. ThS,GVC Phạm T. Minh Hồng

 

48. ThS. Trần Quý Long

 

49. ThS. Trần Quang Chung

 

50. ThS. Nguyễn Hà Linh

 

51. ThS. Lê Ngọc Thăng

 

52. ThS. Vũ Thị Minh Thu

 

53. ThS. Mai Xuân Thủy

 

54. ThS. Doãn Thùy Dương

 

55. ThS. Nguyễn Thu Hằng

 

56. ThS. Phạm Thanh Hương

 

57. ThS. Lê Quỳnh Liên

 

58. ThS. Dương Thị Chi

 

59. Ths. Trịnh Quý Trọng

 

60. Ths. Đặng Thị Trà Giang

 

61. Ths. Vũ Thị Lan Hương

 

62. Ths. Nguyễn Phương Linh

 

63. Ths. Nguyễn Phương Thảo

 

64. CN. Nguyễn Quốc Trung

 

65. CN. Trương Văn Tú

 

 

 

 

 

QUẢNG CÁO