DANH SÁCH TIN TỨC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CMA – THE KEY TO YOUR ACCOUNTING & FINANCE CAREER" (27/04) Quyết định V/v Bổ nhiệm cố vấn học tập kiêm nhiệm cho sinh viên hệ đại học chính quy theo hình thức tín chỉ năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (03/10) Thông báo v/v tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2016-2017 (26/09) Thông báo hội thảo khoa học giảng viên trẻ - ICYREB 2016 "Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP" (19/09) Thông báo điểm xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kế toán - Tài chính BIFA, Khóa 3, năm 2016 (19/09) NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH BIFA OPEN DAY (22/07) THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA (11/07) THÔNG TIN Về buổi thuyết trình của GS. Finn Kydland (11/07) Thông báo V/v: Đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 2017 (21/06) Thông báo V/v: Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 (17/05) Thông báo V/v công bố lịch thi học kỳ II / 2015-2016 hệ CQ (17/05) Thông báo V/v: Công bố Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 2 năm học 2015_2016 (17/05) Thông báo V/v Dự kiến kế hoạch và khối lượng giảng dạy hệ chính quy năm học 2016-2017 (17/05) Thông báo Về việc trao bằng tốt nghiệp năm 2016 (17/05) Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế vào tháng 10/2016 (17/05) Thông báo v/v Đăng ký giảng dạy học kỳ Hè Năm học 2015-2016 (17/05) Kế hoạch V/v tổ chức hội nghị công tác cố vấn học tập Năm học 2015-2016 (17/05) Thông báo nhập học Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán - Tài chính (BIFA) - khóa 1 - đợt 1 - năm 2014 (29/08) Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam tuyển dụng (18/03) KẾ HOẠCH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ NHIỆM KỲ 2013-2018 (27/12)
Kết quả từ 1-20 (của 34) bài viết
Trang:1 - 2-- Đầu « Trước · Sau » Cuối

QUẢNG CÁO