TUYỂN SINH

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (BIFA) - NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 09 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 08 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 07 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 06 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 05 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 04 NĂM 2016 Thông báo tuyển sinh các lớp kế toán tháng 12/2014 Thông báo tuyển sinh các lớp kế toán tháng 11/2014 Tuyển sinh các lớp kế toán tháng 10/2014 Xem tiếp ...

THÔNG BÁO

Thông báo v/v tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo hội thảo khoa học giảng viên trẻ - ICYREB 2016 "Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP" Thông báo điểm xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kế toán - Tài chính BIFA, Khóa 3, năm 2016 NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH BIFA OPEN DAY THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÔNG TIN Về buổi thuyết trình của GS. Finn Kydland Thông báo V/v: Đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 2017 Thông báo V/v: Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo V/v công bố lịch thi học kỳ II / 2015-2016 hệ CQ Thông báo V/v: Công bố Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 2 năm học 2015_2016 Xem tiếp ...

QUẢNG CÁO