TUYỂN SINH

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (BIFA) - NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 06 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 05 NĂM 2016 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 04 NĂM 2016 Thông báo tuyển sinh các lớp kế toán tháng 12/2014 Thông báo tuyển sinh các lớp kế toán tháng 11/2014 Tuyển sinh các lớp kế toán tháng 10/2014 Tuyển sinh các lớp kế toán tháng 09/2014 Thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán - Tài chính (BIFA) - đợt 2 năm 2014 Tuyển sinh các lớp kế toán tháng 08/2014 Xem tiếp ...

THÔNG BÁO

Thông báo V/v: Đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 2017 Thông báo V/v: Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo V/v công bố lịch thi học kỳ II / 2015-2016 hệ CQ Thông báo V/v: Công bố Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 2 năm học 2015_2016 Thông báo V/v Dự kiến kế hoạch và khối lượng giảng dạy hệ chính quy năm học 2016-2017 Thông báo Về việc trao bằng tốt nghiệp năm 2016 Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế vào tháng 10/2016 Thông báo v/v Đăng ký giảng dạy học kỳ Hè Năm học 2015-2016 Kế hoạch V/v tổ chức hội nghị công tác cố vấn học tập Năm học 2015-2016 Thông báo nhập học Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán - Tài chính (BIFA) - khóa 1 - đợt 1 - năm 2014 Xem tiếp ...

QUẢNG CÁO